UÇEP Nedir ? Ulusal Çekirdek Eğitim Programı Konuları

Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP), 6 yıllık tıp eğitim müfredatını hedefleyen; tıp fakültesi mezunlarının kazanması gereken minimum bilgi, beceri, tutumu kazandırmaya çalışan ve yetkin birer hekim olarak mezun olmalarını sağlamaya çalışan bir programdır. Kısacası; temel bilgi ve becerilere sahip hekimler yetiştirebilmek amaçlanıyor.

2000’Ii yılların başında kurulmuş olsa da ilk kez 2014 yılında düzgün bir program hazırlandı ve 6 yılda bir gözden geçirilmesine karar verildi. 2014 toplantısında hazırlanan programın 2015-2016 eğitim öğretim yılı ile birlikte tüm tıp fakültelerinde uygulamaya başlatılması kararlaştırıldı. Resmiyette gözüken durum o dönemden bu yana bu programın aktif olarak tüm tıp fakültelerinde uygulandığı yönünde.

2014’te TUS içeriğinde değişiklik yapılmasına yönelik bir öneri gündeme geldi. Bunu 2020’de değerIendirelim dediler ve beklenilen kazanımlar kısmına eklediler.
Son olarak 2020 yılında konsey toplandı. Hem TUS ile alakalı hem de çekirdek eğitim programı kapsamında yer alan hastalıklar ile alakalı düzenlemeler yapıldı. 2020’de toplanan konseyde TUS içeriğine yönelik değişiklikler için ÖSYM ile beraber şekilde aktif olarak çalışılmaya başlandığı ve ÖSYM’ye TUS kapsamında öneriler sunulduğu belirtildi.

Nedir bu öneriler?

 • TUS kapsamının, içeriğin ve soruların seçiminde ve hazırlanmasında UÇEP’in temel alınması
 • TUS’un iyileştirilmesi süreçlerinde UÇEP’in referans alınması

UÇEP kapsamında değerIendirilen klinikleri belirleyen ölçütler;

 1. Birinci basamakta sık karşılaşılması
 2. Sık karşılaşılmamakla birlikte yaşamsal önem arz etmesi ya da acil girişim gerektirmesi
 3. Birey, toplum sağlığı ve/veya küresel sağlık üzerinde ciddi sonuçları/etkileri olması
 4. Şu anda olmasa da yakın gelecekte ilk üç ölçütten birisini karşılayacak olması

Burada yer alan kliniklerin ya da patolojilerin niteliği şudur; toplumun gereksinimleri ve toplumda görülme sıklığına göre ön planda olmaları. Sonuç olarak bir hekimin aktif meslek hayatında karşılaşma olasılığının daha yüksek olduğu durumların ve diğer mesleki konuların ön planda olduğu bir program. Sizlerin de az çok tahmin edebileceğiniz gibi bu kriterler TUS’ta daha çok Klinik Bilimler testlerinde karşımıza çıkabilecek nitelikte sorulara yönelik durumlardan oluşuyor.

Peki Temel Bilimler sorularını etkileyebilir mi? Ya da nasıl etkiler?

Bu konu UÇEP komisyonu için de önemli bir gündem maddesi Oldu. Hatta 2014 toplantısında Temel Bilimler için ayrı bir UÇEP oluşturma fikri tartışıldı. Ama oluşturulacak ayrı programın tıp eğitiminde entegrasyona zarar verebileceği düşünülerek Temel Bilimlerin UÇEP kapsamında uyumu ve entegrasyonuna yönelik özel bir çalışma komisyonu kuruldu.. 2020 toplantısında bu içeriklerin nasıl kullanılabileceğine dair öneri ve çalışmalar yer aldı. Yine de Temel Bilimler için uygulanabilirlik açısından net veriler sunduğu söylenemez.

Son 2-3 sınavdır özellikle klinik bilimler testinde karşımıza çıkan sorularda bu programda değinilen hususların göz önüne alındığını söyleyebiliriz. Özellikle; acil tıp, ilk yardım ve yaşamsal müdahaleler ya da girişimler üzerinden sorgulamaların sayısı arttı. Bununla birlikte 2020 toplantısında UÇEP kapsamından çıkartılmış olmasına rağmen Eylül 2021 TUS’ta karşımıza çıkan bir çok klinik vardı.

 • Akalazya
 • Wilms Tümörü
 • Toraks Travmaları
 • Beyin Ödemi,
 • Yükseklik ve Dalma ile ilgili klinikler
 • Paraneoplastik Sendromlar
 • İlaç Yan Etkileri

2020 konseyinde UÇEP kapsamından çıkartılmış olmalarına rağmen son sınavda sorgulandılar.

Sonuç olarak UÇEP önerileri ÖSYM tarafından dikkate alınmış ve gerekli düzeyde TUS’a yansımaları olmuştur. Bununla birlikte UÇEP dışı sorgulamalar önemini ve ağırlığını korumaya devam etmektedir. Gelecek sınavlarda özellikle Klinik Bilimler testlerinde UÇEP kapsamında değerIendirilen ana kriterleri karşılayan durumlara yönelik soruların miktarında artış beklesek de sadece UÇEP kapsamında değerIendirilen durumların sorgulanması sağlıklı bir ölçme ve yerleştirme yapılabilmesi için yeterli ve uygun değildir.
Çalışmaya devam.

-Bu içerik TUS ANALİZ tarafından hazırlanmıştır

Tusanalizin hazırlamış olduğu UÇEP konu listesine ve açıklamasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

UÇEP Konuları (PDF)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.