İntern Hekimler Artık TUS’a Giremeyecek !

İntern Hekimler Artık TUS’a Giremeyecek !

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) uzmanlık eğitimi alacak adayların katıldığı bir sınavdır. Akademik olarak gerçekleştirilen sınavlar içinde en zor olanlarından biridir. TUS, ÖSYM tarafından yılda iki defa yapılır. Tıp fakültesi eğitimini tamamlayanlar, bir alanda uzmanlaşmak istiyorsa bu sınava katılmak zorundadır.

Daha önceki Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre TUS’a tıp eğitimini tamamlayan ve tıp fakültesinde eğitimi devam eden öğrenciler katılabiliyorlardı. İntern hekimler ve  4-5. sınıf tıp öğrencileri kendilerini denemek için TUS’a girebilmekteydi. Ancak yeni yönetmelik ile beraber intörnler TUS’a giremeyecek. Mezun olmuş ve diplomasını tescil ettirmiş adaylar  TUS’a girebilecek.

TUS’a girebilmek için gereken şartlar nelerdir;

  • Tıp fakültesinden mezun olmak yeterli değil. Diplomanızın sağlık bakanlığına ulaşmış olması ve tescil edilmesi gerekiyor. Diplomanın tescil edilme tarihinin sınav tarihinden önce olması yeterlidir TUS’a başvuru tarihi değil sınav tarihi referans alınmaktadır.
  • Yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil sınavlarından yeterlilik elde etmek gerekiyor. Yabancı dil şartı TUS’a girebilmek için değil, tercih yapabilmek için gereklidir.

tus yönetmelik 2022

03.09.2022 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde TUS ile alakalı bazı maddeler şu şekildedir;

  • TUS yılda en az iki defa olmak üzere ÖSYM tarafından yarışma esasına dayanan mesleki bilgi sınavı şeklinde yapılır. TUS sorularının mezuniyet öncesi ulusal çekirdek eğitim programına uygun olması amaçlanır.
  • Devlet hizmeti yükümlülüğü yapılmaya başlanılmadan veya tamamlanmadan ana dalda uzmanlık eğitimi yapmak üzere TUS’a girilebilir ve uzmanlık eğitimine başlanabilir. Ancak  birden fazla uzmanlık ana dalında eğitim yapmak üzere TUS’a girebilmek için sınav tarihi itibarıyla Devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanmasına dokuz aydan daha az bir süre kalmış olması ve uzmanlık eğitimine başlanabilmesi için de Devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanmış olması şarttır.
  • TUS’a girebilmek için sınav tarihi itibarıyla diplomasının tescil edilmiş olması, yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliğinin olması gerekir. TUS sonucunda tercih yapabilmek için gerekli olan başarı düzeyi ise Kurul tarafından belirlenir.
  • Yabancı dil yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden, YDS,YÖKDİL veya TIPDİL sınavlarında yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır. Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında TUS’a başvuru tarihi dikkate alınır.
  • Buraya tıklayarak ilgili yönetmeliğe ulaşabilirsiniz

TUS’a Kimler Başvurabilir?

Tıpta uzmanlık eğitimi yapabilmek için tabip ya da tıp dışı meslek mensubu olarak eczacı, kimyager veya veteriner olmak şarttır. Uzmanlık öğrencisi adayı çizelgelerde belirtilen uzmanlık dallarında eğitim veren programlara ÖSYM tarafından yerleştirilir. Eczacı, kimyager ve veterinerler sadece tıbbi biyokimya veya tıbbi mikrobiyoloji ana dallarında uzmanlık eğitimi veren programlara, kendileri için kontenjan açıldığı takdirde yerleştirilebilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.