TUS’ta En Çok Soru Çıkan Konular

Küçük Stajlar’ı da ayrı bir branş olarak kabul edersek TUS’ta toplam 11 branş üzerinden sorularla karşılaşıyoruz. Kullandığınız kaynaklara göre değişkenlik gösterse de müfredat dahilinde bu 11 branş içinde yaklaşık 153 tane konu başlığı yer alıyor. Eylül 2023 TUS’ta karşımıza çıkacak olan 200 sorunun tamamı bu 153 konu başlığı üzerinden gelecek. Bu konu başlıklarından bazıları TUS’ta çıkarttıkları soru sayısına göre diğerlerine nazaran biraz daha öne çıkıyor.

Son 10 TUS’u analiz ettiğimizde soruların %53 kadarının sadece 40 konu başlığından geldiğini görüyoruz. Bu sadece kendi branşlarını baz aldığımızda elde ettiğimiz bir istatistik. Özellikle Bakteriyoloji ve Kemoterapotik İlaçlar gibi konu başlıkları daha entegre içeriklere sahip olup, sınav genelinde kendi branşları dışında da bir çok soruya referans olabiliyor.

Bu 40 konu başlığı üzerinden, 240 soru olarak uygulanan son 10 TUS’ta; en az 119 soru (Eylül 2021 TUS), en fazla 134 soru (Ağustos 2018 TUS) geldi. Tus Analiz olarak 200 soruluk Eylül 2023 TUS için bu 40 konu başlığı üzerinden en az 103 soru gelmesini bekliyoruz.

Bahsettiğimiz 40 konu başlığını; son 10 TUS’ta çıkarttıkları ortalama soru sayılarına göre belirledik. İlişkili oldukları branşları da ekleyerek Eylül 2023 TUS için beklenen soru sayılarına göre sıraladık. Aşağıda tablolar halinde paylaştık.

Konu
Adı
Ortalama
Soru
Sayısı (200 Soru)
Branş
Aminoasitler ve Proteinler7Biyokimya
Bakteriyoloji5Mikrobiyoloji
Kemoterapotikler5Farmakoloji
Obstetri4Kadın Doğum
Nöroanatomi4Anatomi
Viroloji3Mikrobiyoloji
Kardiyoloji3Dahiliye
Temel Mikrobiyoloji3Mikrobiyoloji
Enfeksiyon Hastalıkları3Dahiliye
Lipitler3Biyokimya
Mikoloji3Mikrobiyoloji
Nefroloji3Dahiliye
Göğüs Hastalıkları3Dahiliye
Genital Sistem ve Genel Embriyoloji3Fizyoloji-Histoloji-Embriyoloji
Nöroloji2Küçük Stajlar
Kardiyovasküler Sistem2Farmakoloji
Karbonhidratlar2Biyokimya
Sinir Sistemi2Fizyoloji-Histolojie-Embriyoloji
İmmunoloji2Mikrobiyoloji
Santral Sinir Sistemi2Farmakoloji
Endokrinoloji2Dahiliye
Hormonlar2Biyokimya
Otonom Sinir Sistemi2Farmakoloji
Endokrinoloji2Kadın Doğum
Hepatoloji2Dahiliye
Jinekoloji2Kadın Doğum
Yenidoğan2Pediatri
Kaslar2Anatomi
Endokrin Sistem2Farmakoloji
Kardiyoloji2Pediatri
Parazitoloji2Mikrobiyoloji
Nöroloji2Pediatri
Dermatoloji2Küçük Stajlar
Dolaşım Sistemi2Anatomi
Nükleik Asitler2Biyokimya
Romatoloji2Dahiliye
Meme Hastalıkları2Genel Cerrahi
Hücre2Patoloji
Gastroenteroloji ve Hepatoloji2Pediatri
Anestezi2Küçük Stajlar

Patoloji ve Genel Cerrahi gibi branşlar çok sayıda konu başlığı içerdiği için bu listede kendilerine çok fazla yer bulamadı. Buna karşın görece daha az sayıda konu başlığına sahip olan Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Kadın Doğum branşlarına ait konu başlıklarını bu listede sık görüyoruz.

Bu hususla ilişkili olarak şunu hatırlatmak isteriz; görece daha az konu başlığına sahip branşların içerik yükü daha fazladır. Örneğin; Mikrobiyoloji içinde yer alan Bakteriyoloji konusu sahip olduğu içerik yükü itibari ile 4-5 tane Patoloji konusuna denk gelebilir. Lakin müfredat gereği konu başlıklarının bölünmesi ya da ortak paydada birleştirilmesi pek sağlıklı olmayacaktır.

-Bu içerik TUS ANALİZ tarafından hazırlanmıştır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.