TUS’ta En Çok Soru Çıkan Konular 2023

TUS’ta En Çok Soru Çıkan Konular 2023

Küçük Stajlar’ı da ayrı bir branş olarak kabul edersek TUS’ta toplam 11 branş üzerinden sorularla karşılaşıyoruz. Kullandığınız kaynaklara göre değişkenlik gösterse de müfredat dahilinde bu 11 branş içinde yaklaşık 153 tane konu başlığı yer alıyor. Sınavda karşımıza çıkan 240 sorunun tamamı bu 153 konu başlığı üzerinden geliyor.

Son 10 TUS’u analiz ettiğimizde %45’inin sadece 33 konu başlığından geldiğini görüyoruz. Bu sadece kendi branşlarını baz aldığımızda elde ettiğimiz bir istatistik. Özellikle Bakteriyoloji ve Kemoterapotik İlaçlar gibi konu başlıkları daha entegre içeriklere sahip olup, sınav genelinde kendi branşları dışında da bir çok soruya referans olabiliyor. Mikrobiyoloji içinde Bakteriler konusu, Farmakoloji içinde Kemoterapotikler konusu, Anatomi içinde Nöroanatomi konusu, Kadın Doğum içinde Obstetri konusu bunlardan bazıları. Bu nedenle söz konusu 33 başlığın tüm sınavın yarısından sorumlu olduğunu söyleyebiliriz. Bu 33 konu başlığı üzerinden son TUS’ta 110 soru geldi.

Patoloji, Pediatri ve Genel Cerrahi gibi branşlar çok sayıda konu başlığı içerdiği için bu listede kendilerine pek yer bulamadı. Buna karşın görece daha az sayıda konu başlığına sahip olan Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Kadın Doğum branşlarına ait konu başlıklarını bu listede sık görüyoruz. Burada şuna dikkat edelim; görece daha az konu başlığına sahip branşların içerik yükü daha fazladır. Örneğin; Mikrobiyoloji içinde yer alan Bakteriyoloji konusu sahip olduğu içerik yükü itibari ile 4-5 tane Patoloji konusuna denk gelebilir. Lakin müfredat gereği konu başlıklarının bölünmesi ya da ortak paydada birleştirilmesi pek sağlıklı olmayacaktır.

Konu
Adı
Ortalama
Soru
Sayısı
Branş
Bakteriyoloji 6Mikrobiyoloji
Kemoterapotikler 5Farmakoloji
Obstetri 5Kadın Doğum
Proteinler 5Biyokimya
Viroloji 4Mikrobiyoloji
Nöroloji 4Küçük Stajlar
Nöroanatomi 4Anatomi
Kardiyoloji 4Dahiliye
Enfeksiyon Hastalıkları 4Dahiliye
Temel Mikrobiyoloji 4Mikrobiyoloji
Karbonhidratlar 3Biyokimya
Kardiyovaskülersistem 3Farmakoloji
Mikoloji 3Mikrobiyoloji
Nefroloji 3Dahiliye
Lipitler 3Biyokimya
İmmunoloji 3Mikrobiyoloji
Otonom Sinir Sistemi 3Farmakoloji
Santral Sinir Sistemi 3Farmakoloji
Göğüs Hastalıkları 3Dahiliye
Endokrinoloji 3Kadın Doğum
Genel Embriyoloji 3Fizyoloji
Aminoasitler 3Biyokimya
Hormonlar 2Biyokimya
Hepatoloji 2Dahiliye
Endokrin 3Dahiliye
Sinir Sistemi 2Fizyoloji
Yenidoğan 3Pediatri
Hematoloji 2Pediatri
Parazitoloji 2Mikrobiyoloji
Endokrin Sistem 3Farmakoloji
Jinekoloji 2Kadın Doğum
Dermatoloji 2Küçük Stajlar
Nöroloji 2Pediatri

-Bu içerik TUS ANALİZ tarafından hazırlanmıştır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.