İntörn Doktor Maaşı Ne Kadar 2021 ? İntern Maaşı Nasıl Hesaplanır ?

İntörn Doktor Maaşı Ne Kadar 2021 ? İntern Maaşı Nasıl Hesaplanır ?

İntörn Doktor Kimdir? İntern Doktorlar Maaş Alıyor Mu? İntörn Maaşı Nasıl Hesaplanır ?

6 yıllık Tıp Fakültesi eğitimin son senesinde bulunan yani 6. sınıf tıp öğrencilerine intern doktor denir İntörn Doktorlar Normalde hekimliğe başlamadan önce pratik anlamda kendilerini geliştirmelerinin beklendiği senedir. Ancak pratikte durum hastanenin joker elemanı olmaktır

Peki bu internler maaş alırlar mı ? İntörn doktorlar her ayın 15 inde memurlar gibi ödeme alırlar. Fakat bu ödeme çok cüz’i bir ödemedir. Ödemeler çalışılan ayın sonunda alınır. İntörnlüğe 1 Temmuzda başlamış bir öğrenci 15 Temmuzda yarım maaş alır. İntörnlüğe 15 Kasımda başlamış öğrenci ise bir ayın sonunda 15 Aralıkta ödeme alır

İntörn Maaşı Ne Kadar ? Her Yıl Zamlanır Mı ? İntern Maaşı Nasıl Hesaplanır ?

2012 yılında çıkan 2547  sayılı kanunun 29. Ek Maddesine göre intörn doktorlar 2012 senesinden bu yana ödeme almaktadırlar. Buraya tıklayarak ilgili mevzuata ulaşabilirsiniz

“(…)(1) üniversitelerin (Gülhane Askeri Tıp Akademisi dahil) tıp fakültelerinin beşinci yılını tamamlayıp altıncı yıla geçen öğrencilerine intörn eğitimi döneminde öğretim üyesi rehberliğinde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında ilgili kurumların bütçesinden oniki ay süreyle 4.350 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık ücret ödenir. Bu şekilde ücret ödenmiş olması 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinin uygulanmasını gerektirmeyeceği gibi bu çalışma sebebiyle uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası ile analık sigortası açısından sigortalılık ilişkisi kurulamaz. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir vergi kesilmez ve ödemelere ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulunca müştereken belirlenir.”

İntörn maaşı asgari ücretin 3 te 1 i olarak bilinse de tam olarak böyle değil. 2012 Senesinde yayınlanan mevzuata göre intörn maaşı; gösterge rakamı ve o yıla ait memur aylık katsayısı ile çarpılarak hesaplanır. İlgili madde de gösterge rakamı 4350 olarak belirtilmiş. Fakat şu andaki güncel gösterge rakamı 4702 dir. Memur aylık katsayısı ise her 6 ayda bir açıklanmaktadır. Yani intörn maaşları her 6 ayda bir zamlanmaktadır

2021 İntörn Doktor Maaşı Ne Kadar ?

İntörn doktor maaşları hesaplanırken gösterge rakamı ve memur aylık katsayısı ile çarpılarak hesaplanmaktadır. 2021 yılı ikinci yarısı için İntörn Doktor maaşı 838,99 TL olarak belirlenmiştir.

2021 İntern Maaşı Nasıl Hesaplanır ?

Yukarıda verilen bilgiler ışığında 2021 yılına ait intörn maaşını hesaplayalım

Gösterge rakamı 4702

Memur Maaş Katsayısı 0,179797

4702*0,179797=845,40

Kanundaki maddeye göre tıp fakülteleri bu paradan sadece damga vergisi kesebiliyor. Yani öyle olması gerekiyor. Bazen farklı isimler altında kesintiler yapılabiliyor fakat yasal değil. Damga vergisi ise Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile her yıl açıklanıyor Bu yıl binde 7,59 olarak belirlendi.

Maaşımızın binde 7,59 unu da damga vergisi olarak keselim

(845,40*7,59)/1000=6,41 TL

845,40-6,41=838,99 TL

Netice olarak 2021 yılının ikinci yarısı  için intörn maaşı 838,99 TL

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir